cięcie i modelowanie 60 – 100
modelowanie 40 – 70
cięcie męskie 30 – 60
stylizacja 80 – 180
koloryzacja 100 – 400